Gnieźnieńska Uchwała Jubileuszowa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

JEZUS CHRYSTUS – jako Alfa i Omega ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony KRZYŻ. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”. (Iz 9, 1-2) Polska jako naród wyszła wówczas z dziejowej prehistorii i zaczęła istnieć historycznie; weszła w świat kultury łacińskiej i wspólnoty ludów chrześcijańskich. Nie da się zrozumieć Polski bez Chrystusa. Nie byłoby narodu polskiego, języka i kultury polskiej bez chrześcijaństwa...

Więcej

Multimedia

Media o nasZ życia oddziałów

Wrocław: Tożsamość Polski
Lublin: Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci siłę